orSign up

Follow us:
wechat

List of Political Bureau members of 19th CPC Central Committee

2017-October-25       Source: Xinhuanet.com

The following is the list of the Political Bureau members of the 19th Communist Party of China (CPC) Central Committee (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

The following is the list of the Political Bureau members of the 19th Communist Party of China (CPC) Central Committee (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Ding Xuexiang, Xi Jinping, Wang Chen, Wang Huning, Liu He, Xu Qiliang, Sun Chunlan (female), Li Xi, Li Qiang, Li Keqiang, Li Hongzhong, Yang Jiechi, Yang Xiaodu, Wang Yang, Zhang Youxia, Chen Xi, Chen Quanguo, Chen Min'er, Zhao Leji, Hu Chunhua, Li Zhanshu, Guo Shengkun, Huang Kunming, Han Zheng and Cai Qi.

They were elected at the first plenary session of the 19th CPC Central Committee on Wednesday.

Editor: Will

Scan to share on WeChat

Scan to follow us on WeChat

0
Related News
Most popular
Day |
Week |
Month
Key Words

Home|About us|Contact us|Southcn.com

WWW.NEWSGD.COM. All rights reserved.

WWW.NEWSGD.COM. All rights reserved.|Registered number 020074| 粤公网安备 44010402000511号|ICP备案号 粤B-20050235-8